Premium Beautiful

Tuesday, August 3, 2010

Inti pati

Kepimpinan

Oleh kerana setiap individu Muslim dibebani dengan tanggungjawab memimpin, mereka
dibekalkan oleh Allah S.W.T. dengan potensi kepimpinan yang boleh dikembangkan. Setiap Muslim mempunyai potensi tersendiri untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan dalam lingkungan tanggungjawabnya.

Ini kerana kepimpinan bukanlah statik atau kaku dan tidak berkembang tetapi ia sebenarnya dinamik, boleh berubah kepada tahap yang lebih baik dengan melalui beberapa proses tertentu. Memang ada penulis yang beranggapan seorang pemimpin berpengaruh memang telah dilahirkan dengan beberapa sifat yang melayakkan dirinya sebagai pemimpin. Dengan ertikata lain mereka “born to be a leader” atau memang mereka dilahirkan untuk menjadi pemimpin (Jaafar Muhammad, 1988).

Bagaimanapun, pemimpin yang berpengaruh diakui perlu juga melalui beberapa proses atau latihan yang boleh membentuk personalitinya sebagai seorang pemimpin yang berjaya.

Seorang pemimpin yang mencurahkan seluruh pemikiran dan tenaganya bagi memastikan
pengikut-pengikut memperolehi manfaat yang banyak dari kepimpinannya dijanjikan oleh
Allah dengan ganjaran yang besar (Ahmad Ibrahim 1991). DalamMusnad Imam Ahmad ada
diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksudnya: “Makhluk yang paling
dicintai Allah adalah imam (pemimpin) yang adil dan yang paling dibenci Allah ialah imam
yang zalim”.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails